Tata Ibadah

Tata Ibadah Minggu dapat di download di sini sesuai jam ibadah:

1. Tata Ibadah Hari Minggu 25 Januari 2015 Pukul 06.00 WIB

2. Tata Ibadah Hari Minggu 25 Januari 2015Pukul 09.00 WIB

3. Tata Ibadah Hari Minggu 25 Januari 2015 Pukul 18.00 WIB  (Peneguhan Pelayan Firman dan Sakramen)

Comments are closed.